Dzień 18

Dzień 18

Użyta fotografia górskiej scenerii (na dole) pochodzi z serwisu Flickr: MuddyBill

tomhet