Dzień 5

Dzień 5

Parę minut luźnej zabawy fontem Adobe Caslon Pro™.

Adobe Illustrator.

ksztalty