Dzień 3

Dzień 3

Cytat losowy z losowo wybranych zdań z losowych stron, losowej książki. Interpretacja dowolna.

Fotografia + Illustrator + Photoshop

Cytat